Cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và hầm Đèo Cả là ba công trình giao thông trọng điểm đã được hoàn thành trong năm 2017.

Trong năm 2017, trên địa bàn cả nước có 3 công trình giao thông quan trọng đã được hoàn thành. Công trình đầu tiên là cây cầu vượt biển Tân Vũ với chiều dài 5,44km, được đầu tư 11.849 tỷ đồng. Đây là cây cầu vượt biển có chiều dài lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Công trình lớn thứ hai là Hầm Đèo Cả với chiều dài hơn 13,2km kéo dài từ huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) đến huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa). Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là công trình thứ ba với số vốn đầu tư 18.000 tỷ đồng, được hoàn thành sau 4 năm thi công.

(Theo Vnexpress)