Nội dung nói chuyện giữa Hội Thánh Chúa Trời Mẹ với 1 thánh sale bất động sản