0783 58 86 68
95/1, Lương Đình Của, P.Bình An, Quận 2
lienhe@nhadatnhontrach.net

Bán đất xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Liên hệ

Chi tiết

Thửa đất:

a) Địa chỉ thửa đất: xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
b) Diện tích: Đa dạng
d) Thời gian sử dụng đất: Sử dụng đến: Lâu dài
e) Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận sử dụng đất