01267 868 868
70 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
[email protected]

Bán đất xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Chi tiết

Thửa đất:

a) Địa chỉ thửa đất: xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
b) Diện tích: Đa dạng
d) Thời gian sử dụng đất: Sử dụng đến: Lâu dài
e) Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận sử dụng đất