0783 58 86 68
95/1, Lương Đình Của, P.Bình An, Quận 2
lienhe@nhadatnhontrach.net

Bán đất xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Chi tiết

Thửa đất:

a) Địa chỉ thửa đất: xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
b) Diện tích: 293m2
Trong đó: Diện tích được cấp: 293m2
c) Hình thức sử dụng riêng: 293m2
d) Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.
e) Thời gian sử dụng đất: Sử dụng đến: Lâu dài
f) Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận sử dụng đất