01267 868 868
70 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
lienhe@nhadatnhontrach.net

Bán đất xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vĩnh Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Chi tiết

Thửa đất:

a) Địa chỉ thửa đất: xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
b) Diện tích: Đa dạng
c) Thời gian sử dụng đất: Lâu dài
d) Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận sử dụng đất